soortenlijst

CAIRNGORM NATURE

Begeleide Natuurreizen met een vleugje cultuur

Lijst van wargenomen soorten

Vogels ondersoorten

Subspecies

rubrirostris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tauricus

kurdestanica

canescens

 

capensis

 

sinensis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aureus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buteo

vulpinus,

 

 

orientalis

 

homeyeri

 

 

 

 

brookei, calidus ?

 

 

longipes, ostralegus ?

 

 

 

 

curonicus

tundrae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neglecta

 

 

ermanni

 

 

interpositus

 

 

 

 

 

 

 

 

karelini

 

tenuirostris

transcaucasicus

caucasicus

colchicus

 

artemisiana

subtaurica, caucasica?

pallida

armenica, cantarella

penicillata

 

 

 

 

 

 

 

coutellii

 

beema

lutea

feldegg

 

 

 

caucasicus

hyrcanus

obscura

 

montana

familiaris

rubecula, caucasicus, hyrcanus

africana

magna, volgae

 

 

ochruros

Semirufous

, phoenicurus

samamisicus

 

rubicola

variegatus

armenicus

 

libanotica

 

 

barnesi

 

 

solitarius, longirostris?

amicorum

aterrimus

 

 

orientalis

 

fusca?, sarmatica?

mimica, albiventris?

 

fuscus, scirpaceus

 

septimus ?

 

elaeica

 

 

dammholzi

woodwardi

 

caucasica

 

communis, icterops, volgensis?

 

nitidus

lorenzii

caucasicus, abietinus

 

 

 

 

 

 

major

anatoliae

 

michalowskii

satunini

 

caucasica

obscura

rupicola

caucasica

menzbieri

 

 

kobylini

 

niloticus

Pycnonotus leucotis

krynicki

 

docilis

soemmeringii

 

sharpii

 

caucasicus, vulgaris, purpurascens

 

balearoibericus, mayaudi?

transcaucasicus

 

exigua

alpicola

caucasica

 

bilkevitchi

loudoni, frigoris

bella

brevirostris

guillemardi

 

 

crassirostris

kubanensis

rossikowi

coccothraustes, nigricans

prageri

cerrutii

 

caspia, schoeniclus, ukrainae, tschusii?

 

 

 


Bezoar geit

Bruine Beer

Vogels

Ned. Naam

Grauwe Gans

Casarca

Bergeend

Krakeend

Wintertaling

Wilde eend

Zomertaling

Slobeend

Marmereend

Krooneend

Tafeleend

Witoogeend

Kuifeend

Witkopeend

Kaukasisch Korhoen

Kaspisch Berghoen

Aziatische Steenpatrijs

Patrijs

Kwartel

Dodaars

Fuut

Aalscholver

Dwergaalscholver

Roerdomp

Wooudaapje

Kwak

Ralreiger

Koereiger

Kleine zilverreiger

Grote zilverreiger

Blauwe reiger

Purperreiger

Zwarte ooievaar

Witte Ooievaar

Zwarte ibis

Wespendief

Zwarte wouw

Rode wouw

Lammergier

Aasgier

Vale gier

Monniksgier

Slangenarend

Bruine Kiekendief

Steppe kiekendief

Grauwe kiekendief

Havik

Sperwer

Balkan sperwer

Buizerd

Steppebuizerd

Arendbuizerd

Schreeuwarend

Steppearend

Oostelijke Keizerarend

Steenarend

Dwergarend

Kleine torenvalk

Torenvalk

Boomvalk

Slechtvalk

Waterhoen

Meerkoet

Scholekster

Steltkluut

Kluut

Vorkstaartplevier

Steppe vorkstaartplevier

Kleine plevier

Bontbekplevier

Strandplevier

Witstaartkievit

Kievit

Kleine strandloper

Temminks strandloper

Krombekstrandloper

Bonte strandloper

Kemphaan

watersnip

Tureluur

Groenpootruiter

Witgatje

Bosruiter

Oeverloper

Reuzenzwartkop meeuw

zwartkopmeeuw

Kokmeeuw

Dunbekmeeuw

Pontische meeuw

Armeense meeuw

Lachstern

Reuzenstern

dwergstern

Witwangstern

Zwarte stern

Witvleugelstern

Rotsduif

Houtduif

Turkse tortel

Palmtortel

Koekoek

Dwergooruil

Oehoe

Nachtzwaluw

Alpengierzwaluw

Gierzwaluw

Ijsvogel

Groene Bijeneter

Bijeneter

Scharrelaar

Hop

Groene Specht

Zwarte Specht

Grote bonte specht

Syrische specht

Middelste bonte specht

Kleine bonte specht

Bergkalander leeuwerik

Krortteenleeuwerik

Kuifleeuwerik

Boomleeuwerik

Veldleeuwerik

KaukasischeStrandleeuwerik

Oeverzwaluw

Rotszwaluw

Boerenzwaluw

huiszwaluw

Duinpieper

boompieper

graspieper

waterpieper

Gele Kwik

steppe

kaspische

Balkan

Citroenkwikstaart

Grote gele kwikstaart

Witte kwikstaart

Waterspreeuw

Winterkoning

Heggenmus

Steenheggemus

alpenheggemus

Rosse waaierstaaart

roodborstje

Nachtegaal

Blauwborstje

Perzische roodborst

Zwarte roodstaart

 

 

gekraagde roodstaart

 

Paapje

Roodborsttapuit

 

 

Isabel tapuit

Tapuit

Bonte tapuit

Oostelijke blonde tapuit

Finch´s tapuit

Oostelijke roodstart tapuit

Rode rotslijser

Blauwe rotslijster

Beflijster

merel

Zanglijster

Grote lijster

Cetti´s zanger

Krekelzanger

Snor

Zwartkoprietzanger

Rietzanger

Kleine karekiet

Bosrietzanger

Veldrietzanger

Grote karekiet

oostelijke vale spotvogel

Grote vale spotvogel

Spotvogel

Zwartkop

Tuinfluiter

Sperwer grasmus

Braamsluiper

O. Orpheusgrasmus

Grasmus

Ménétries’s grasmus

Groene fitis

Kaukasische Bergtjiftjaf

Tjiftjaf

Grauwe vliegenvanger

Kleine vliegenvanger

Balkan viegenvanger

Bonte vliegenvanger

Withalsvliegenvnger

Baardmannetje

Staartmees

Rouwmees

Kuifmees

Zwarte mees

Pimpelmees

Koolmees

Boomklever

Grote rotsklever

Rotsklever

Taigaboomkruiper

Buidelmees

Wielewaal

Isabel Klauwier

Grauwe Klauwier

Kleine klapekster

Roodkopklauwier

WITOORBUULBUUL

Gaai

Ekster

Alpen kraai

Kauw

Roek

Bonte Kraai

Raaf

Spreeuw

Roze spreeuw

Huismus

Ringmus

Bleke rotsmus

Rotsmus

Sneeuwvink

Vink

Roodvoorhoofdkanarie

Groenling

Distelvink

kneu

Frater

Gewone kruisbek

Rode bergvink

Vale woestijnvink

woestijnvink

Roodmus

Goudvink

Appelvink

Grijze gors

Steenortolaan

Ortoaan

Rietgors

Zwartkopgors

Grauwe gors

Bruinkeel ortolaan